Kadrajımdan Uşak ŞartnameT.C.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

“KADRAJIMDAN UŞAK” ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

PROJE\YARIŞMA YÜRÜTÜCÜ EKİP: Genç kuşak

KONU: Uşak ili sınırları içindeki doğal güzellikler, kültürel değerler, tarihi mekânlar, kentdokusu, insan ve yaşam gibi unsurların gençler tarafından kadraja alınması.

AMAÇ: Gençler arasında fotoğraf sanatını özendirmek, gençlerin ilimizin kültürel değerlerini farkına varması, yaşadıkları çevrenin yapısını yakından tanımasını sağlamak, gençlerin gözünden ilimiz için görsel bir arşiv oluşturarak geleceğe miras bırakmak, yaşanılan coğrafyadaki tarihi ve turistik değerlere farklı bir bakış açısı kazandırmak, gençlerin özgün, yaratıcı ve yeni çalışmalar yapmasını sağlayarak fotoğraf sanatına ve sanatçılığına karşı ilgi uyandırmaktır.

YARIŞMA KATEGORİLERİ

12-16 yaş kategorisi (Renkli- Dijital)

17-22 yaş kategorisi (Renkli- Dijital)

KATILIM ŞARTLARI

1. Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve düzenleyici kurulda görevliler ve bunların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. 

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

3. 12-16 Yaş Kategorisine 2005 -2009 arası doğumlu olanlar, 17-22 Yaş Kategorisine 1999 ile 2004 tarihleri arası doğumlu olanlar katılabilecektir. 

4. Her katılımcı, Uşak il sınırları içerisinde 01.01.2019 tarihi sonrasında çekilmiş̧, en fazla 2 adet sayısal renkli eserle yarışmaya katılabilir. Siyah beyaz ve sepya fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.

6. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır. 

7. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez. 

8. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflarancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir. 

9. Fotoğrafların exif bilgileri bozulmuş olmaması gerekmektedir.

10. Katılımcı, fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır 

11. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. 

12. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Bu konudaki sorumluluk katılımcıya aittir. 

13. İnsanlı veya insanız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

14. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 

15. Kural ihlalini yapan katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. 

16. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir. 

17. Yarışma sonuçları Uşak Belediye Başkanlığı’nın www.usak.bel.tr web sitesi ve sosyal medya adreslerinden ilan edilecektir. 

18. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme ve Seçici Kurulunun kararları geçerlidir. 

TELiF (KULLANIM) HAKLARI 

1. Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış̧ veya satın alma uygulanmış̧ olan fotoğraflarının; Uşak Belediyesi yazılı ve görsel yayınlarında, isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğinipeşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Uşak Belediyesine izin/muvafakatname verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Uşak Belediyesi www.usak.bel.tradresinden ve Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan fotoğraflar Uşak Belediyesi’nin yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir. 

3. Şartnamede belirtilen ödüller, sonuç bildirim tarihi’nden itibaren 1 yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

4. Katılımcılar; şartnamede belirtilen şekilde fotoğraflarını göndermekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur. 

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

1. Yarışma fotoğraf gönderimi www.wetransfer.com aracılığı ile [email protected] adresine yapılacaktır. Alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir. 

2. We transfer sisteminden gönderim yapılırken mesaj kısmına katılımın hangi kategoriye yapıldığını, ad soyad, telefon ve eposta adresi yazılması zorunludur.

3. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir. 

4. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır. 

5. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalıdır.

6. Cep telefonu ve tabletle yapılan çekimler de değerlendirmeye alınacaktır. 

7. Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir. 

İSİMLENDİRME: 

1. Fotoğrafın isimlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde olacaktır.

Kategori Adı _Adı_Soyadı_ Fotoğraf İsmi

(Örnek: Ebru_Özdemir_Blaundus)

2. Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. 

3. Eserlerin gönderilmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar içinUşak Belediyesi sorumlu olmayacaktır. 

4. Fotoğraf gönderiminden itibaren yedi gün içerisinde; fotoğrafın indirildiğine dair mail almaz iseniz yarışma sekreterliğiyle iletişime geçebilirsiniz.


YARIŞMA TAKVİMİ: 

Başlangıç Tarihi : 23 Haziran 2021 Salı

Son Katılım Tarihi : 26 Kasım 2021 Cuma

Jüri Toplanma Tarihi : 6 Aralık 2021 Cuma

Sonuç Bildirim Tarihi :13 Aralık 2021 Pazartesi

Sergi ve Ödül Tarihi : Sonradan bildirilecektir. 


SEÇİCİ KURUL/JÜRİ ÜYELERİ 

Mehmet ÇAKIN - Uşak Belediye Başkanı

Ufuk TURPCAN- Uşak Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı

Ekrem ŞAHİN - EFIAP, GPU-CR2, SSS-BLUE

Murat ÖZÇELİK – EFIAP, Afyon Frig Fotoğraf Derneği Başkanı 

Mustafa DÖNMEZ – AFIAP, Salihli Fotoğraf Derneği Başkanı 


ÖDÜLLER 

12-16 YAŞ KATEGORİSİ

Birincilik :Playstation 4 ve Plaket

İkincilik : Akıllı Telefon ve Plaket

Üçüncülük : Tablet ve Plaket

Mansiyon : Akıllı Kol Saati ve Plaket

Belediye Özel Ödülü : Bisiklet ve Plaket


17-22 YAŞ KATEGORİSİ

Birincilik :Fotoğraf Makinası ve Plaket

İkincilik : Akıllı Telefon ve Plaket

Üçüncülük : Tablet ve Plaket

Mansiyon : Akıllı Kol Saati ve Plaket

Belediye Özel Ödülü : Bisiklet ve Plaket


Sergileme: Katılım Belgesi (Her iki kategoride en fazla 30 adet)


DİĞER HUSUSLAR

Uşak Belediye Başkanlığı yarışma takviminde ve ödül dağılımında değişiklik yapma hakkına sahiptir.


YARIŞMA SEKRETERLİĞİ-İLETİŞİM 

Uşak Belediyesi Genç Kuşak Birimi

İletişim: 0 276 221 40 00

Mail: [email protected]